Történelmi háttér

A San Marco utca elnevezése annak a
nagyszentmiklósi nemesleánynak, Nákó
Anna Milevának és férjének, Giulio San
Marco hercegének állít emléket, akik
vagyonuk nagyrészét katolikus szellemben
jótékonykodásra fordították. Miléva, férje
halála után, több lányintézetet, iskolát hozott
létre, majd a századfordulón Budapesten, a
mai San Marco utcában megalapította a Jó
Pásztor Háza leányjavító intézetet, valamint
az Irgalomház-at gyógyíthatatlan betegek
számára, ezzel is hozzájárulva az utcakép
végső kialakításához. Miléva nagysága előtt
tisztelegve használtunk fel az épületben rá
utaló motívumokat, szimbólumokat.